หน้าหลัก นิทรรศการ วาล์วเข็ม
  • Apr-30 2020
    วาล์วเข็มเป็นวาล์วที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยําด้วยการใช้งานที่หลากหลายเช่นเลื่อยสําหรับการตัดเปลวไฟลูกบิดสําหรับการปรับอุณหภูมิของเปลวไฟเป็นวาล์วเข็ม